Únor 2010

FILATELOP (1) - program pro filatelisty a sběratele

24. února 2010 v 10:58 | Oldřich Oplatek |  Filatelie
FILATELOP je program pro evidenci známek, ale i jiných předmětů libovolného obsahu, které spojuje nutnost zobrazení obrázků a k nim připojených textů, popisů, cen apod. Program byl navrhován se snahou vytvořit co nejjednodušším způsobem seznam sbírky či katalogu.

Nabídku programu FILATELOP 7 naleznete na nové stránce www.oplateko.cz

Důvod, proč se tento popis objevuje zde na blogu, je zcela prostý. Hledám jednoduchý prostředek pro popis základních vlastností programu. Prozatím se mi prostředí tohoto blogu pro popis zdá dostatečně komfortní, ale je možné, že potřebám přípravy jednoduchého manuálu možná nebude stačit a bude třeba použít jiný nástroj. Uvidíme.
Text bohužel nepůsobí příliš kompaktním dojmem, protože dostupný editor není příliš WySIWYG a výsledky jsou nahony vzdáleny vzhledu vkládaného textu a uspořádání obrázků. Ale i tak je to editor, který umožňuje rychlou přípravu textů bez ohledu na všechna polygrafická měřítka.

Dále bych chtěl zdůraznit, že všechny obrázky, výřezy obrázků, sejmuté obrazovky, vkládané texty, rámečky a značky v obrázcích byly připraveny výhradně v grafickém editoru programu FILATELOP bez použití jiných grafických editorů.

V této kapitole naleznete:

- Stručný popis programu FILATELOP

- Hlavní okno programu FILATELOP

- Založení sbírky

- Vložení nové známky (nového záznamu)

STRUČNÝ POPIS PROGRAMU FILATELOP

FILATELOP v sobě obsahuje jak databázi, tak základní grafické nástroje pro vložení obrázků do záznamů.

Oproti rozsáhlým databázovým systémům se jedná o účelový nástroj, který poskytuje pevnou nabídku evidovaných údajů. Všechny textové údaje se uchovávají v paměti.

V programu lze vytvářet, upravovat a doplňovat různé sbírky, např. známky, pohlednice nebo mince, medaile, či jiné předmětu dle států nebo námětů.

Každý záznam může doprovázet větší počet obrázků uložených v adresáři sbírky.

S každým záznamem se vždy zobrazují v hlavním okně jeden nebo dva obrázky, zpravidla líc a rub nebo základní náhled a detail apod.

Ke každému záznamu lze připojit libovolný počet odkazů na internetové stránky.

Do záznamu lze přidat libovolný obrázek zpracovaný jiným grafickým editorem nebo obrázek přenesený ze schránky (clipboard).

Součástí programu je grafický editor, který byl primárně navržen pro úpravy naskenovaných známek a pohlednic. Neposkytuje sice velký počet funkcí, ale, zejména řadu takových, které maximální zjednodušují úpravu a vkládání obrázků známek, pohlednic, mincí a fotografií do databáze. Velké zjednodušení představuje automatické ukládání obrázků na disk a jejich vkládání do záznamů. Ušetříte si tak plno práce s vymýšlením názvů souborů a definování cest, kam je uložit. Pro názvy souborů se využívají základní údaje záznamu, takže i z věcného hlediska lze i jiným způsobem nalézt příslušný obrázek.

Program umožňuje
- přímé vkládání obrázků ze schránky včetně možnosti úprav;
- skenování přímo z programu s následnými úpravami
- ořezávání, otáčení, změnu kontrastu, jasu, zvýraznění světlých barev, měření obrázku v mm apod.;
- názvy obrázků lze zadávat libovolně, ale velice pohodlné je automatické ukládání odvozené ze základních evidenčních údajů - např. katalogového nebo evidenčního čísla;
- automatické ukládání originálů obrázků i zmenšených obrázků; při automatickém ukládání originálů se název obrázku vytváří včetně doplnění rozlišení při skenování, takže je možné určit ihned nebo i později rozměry obrázku či výřezy v mm.

HLAVNÍ OKNO PROGRAMU FILATELOP


Hlavní okno programu má následující rozvržení:


Na obrázku je na pozici líce razítkovaná známka, na pozici rubu je svěží nerazítkovaná známka stažená z Internetu. Razítkovaná známka je oskenovaná v rozlišení 1200 dpi, takže definuje přesné rozměry známky oproti známce stažené z internetu s nedefinovaným rozlišením. Rozměry známky umožňují návrh albových listů pro přesné rozmístění známek na formátu A4.
Další podrobnosti:
- Vyhledávání umožňuje nalézt záznam podle čísla, tématu, textu v popisu, roku vydání, druhu apod.
- Cenové údaje lze zadávat dle různých hledisek, např. známka svěží, razítkovaná, prodejní cena, katalogová cena apod.
- názvy obrázků a jejich umístění jsou vkládány buď automaticky nebo je lze vkládat standardně ze seznamu adresářů Windows. Rozměry v mm se rovněž vkládají buď automaticky nebo lze zadat jeden rozměr a dle poměru stran obrázku se dopočítá druhý rozměr.
- Pole poznámky slouží pro ukládání libovolných textů - např. popisů stažených z Internetu.
- Pole Popis umožňuje rovněž vkládat libovolný text - primárně je určen pro definitivní popis. Tento popis se automaticky vkládá i do tzv. Prezentace - tj. postupného zobrazování obrázků ve velkém zvětšení s vertikálním rolováním na obrazovce.


Po najetí myši nad horní nebo dolní obrázek se automaticky zobrazí lupa - zvětšený náhled okolí bodu, na který ukazuje kurzor.


Pro kvalitní zobrazení náhledu lupou musí mít obrázek odpovídající velikost - přibližně rozměr obrazovky, např 800x600 nebo podobně.

Po stisku levého tlačítka myši na horním nebo dolním náhledu se zobrazí okno s velkým náhledem obrázku, který lze zvětšovat či zmenšovat otáčením kolečka myši.


Sbírkou lze procházet v hlavním seznamu. V tomto seznamu je možné vyznačit větší počet záznamů pro další účely - například proi tisk většího počtu cenových štítků. Jednotlivé řádky se vyznačují při stisku klávesy Ctrl, souvislé posloupnosti záznamů při stisku Shift.


Prohlížení sbírky umožňuje záložka Galerie, která zobrazuje na obrazovce posloupnost obrázků záznamů sbírky. Po stisku na obrázek program přejde do hlavního okna Katalog s vyznačeným aktuálním záznamem


Údaje o známce (záznamu) zobrazuje přehlednou formou záložka Katalogový listZALOŽENÍ NOVÉ SBÍRKY

Vyberte záložku Sbírky
a zvolte Založit novou sbírku


1. Do pole Název souboru zapište název nové sbírky - např. Pohledy
2. Stiskněte Uložit


Po stisku Uložit se založí nová sbírka (název sbírky s příponou .fis) Pohledy.fis a zároveň se vytvoří podadresář pro ukládání obrázků s názvem PohledyStamps. V tomto podadresáři se při automatickém ukládání obrázků vytvoří později další podadresář orig pro ukládání velkých originálů obrázků.
Následně se zobrazí hlavní okno s prvním záznamem nové sbírky s katalogovým, číslem 1 a názvem tématu "První záznam". Od tohoto okamžiku můžete vkládat či přepisovat texty ve všech dostupných polích. Žádný obrázek prvního záznamu není definován.


Pokud jste netrpěliví, můžete svůj první obrázek vložit do záznamu ze schránky. Vyberte např. na libovolné internetové stránce obrázek a po stisku pravého tlačítka myši nad tímto obrázkem zvolte Kopírovat. Rovněž můžete stisknout klávesu Print Screen a potom vložit obrázek celé obrazovky.

Obrázek ze schránky se vloží do horního obrázku záznamu stiskem tlačítka označeného na obrázku šipkou - pod seznamem sbírky. Pokud chcete vložit dolní obrázek, držte stisknutou klávesu Ctrl.

Jestliže chcete vložit obrázek, který máte uložený na disku, vyberte na Pomocném panelu vpravo dole záložku Obrázky. Pro horní nebo dolní obrázek (líc, rub) stiskněte u velkého obrázku tlačítko se třemi tečkami ... a vyberte libovolný soubor na disku s příponou .jpg, .bmp nebo .png.


Rozlišení malého a velkého obrázku je z důvodu rychlosti práce s programem. Malý obrázek musí být přesným zmenšením velkého obrázku a většinou se vytváří při automatickém ukládání. Malé obrázky se používají v náhledech a v galerii. Pokud malý obrázek není definován, program pracuje vždy s velkým obrázkem, ale jeho časté zmenšování může zpomalovat činnost programu. Stejně bude program fungovat, i když bude zadán velký obrázek jako malý, ale je přehlednější ukládat originály nebo obrázky ze schránky do velkých obrázků.

Obrys v mm nebude při tomto způsobu vkládání vyplněn nikdy automaticky. Ale můžete ho vložit ručně, případně zadat jen šířku nebo výšku a stiskem tlačítka ?? dopočítat dle poměru stran obrázku chybějící rozměr.

Zadání rozměrů je podstatné pro návrh albových listů. Pole Obraz mm slouží pro vkládání velikosti obrazu, který udávají filatelistické stránky České pošty. Přičtením 1-3 mm můžete tak získat přibližně skutečnou velikost známky včetně černého okraje - záleží na zkušenostech. Pokud zobrazujete rub, měly by být rozměry stejné. Pak stačí rozměry vodorovnou šipkou přenést ke druhému obrázku.


VLOŽENÍ NOVÉ ZNÁMKY (NOVÉHO ZÁZNAMU)

Z praktických důvodů FILATELOP záznamy žádným způsobem netřídí. Jednoduše se to neosvědčilo. Pokud máte pohromadě ve sbírce známky Rakouska, ČSR a ČR, neuspořádají se chronologicky v časové posloupnosti existence těchto států. Naopak např letecké známky bývají vyčleňovány zvlášť, takže jejich uspořádání z hlediska potřeb sběratele je ryze specifické. Proto program ponechává pořadí záznamů beze změny tedy tak, jak bylo dáno pozicí při vkládání. Na libovolnou pozici lze známky vkládat a kterékoliv je možné přesouvat i mazat.

Ve sbírkách se řada údajů v záznamech často opakuje - např. u sérií (řad) známek, ale je tomu podobně i v jiných sběratelských oborech. Proto FILATELOP umožňuje vložit nový záznam nebo kopii záznamu.
Při vložení nového záznamu se základní údaje vždy přenášejí ze stávajícího (např. stát a datum vydání. Kopie záznamu vloží nový záznam s kopií všech údajů, kromě cen.

Jak poznáme později, program umí vytvářet i záznamy o celých sériích (řadách.) Proto jsou v horní části hlavní obrazovky pole "řada od" a "řada do". Do nich se uváději katalogová či evidenční čísla dané posloupnosti.

Zkopírování údaje z předchozího záznamu
V posloupnosti záznamů sbírky se často opakují stejné údaje - u známek např zoubkování, jméno výtvarníka, rytce apod.
Pro snadné zkopírování údaje z předchozího záznamu slouží tlačítko s šikmou šipkou vlevo nahoře vedle horního obrázku.
Postup:
1. Klikněte myší do pole, do kterého chcete zkopírovat předchozí údaj (v poli bude blikat kurzor);
2. Stiskněte tlačítko se šikmou šipkou a do aktivního pole se přenese kopie údaje z předchozího záznamu - v ukázce na obrázku je to údaj o měně - pfennig - Pf.
V případě kopírování párových údajů (řada od-do, obrys v mm) se automaticky zkopírují oba údaje páru příslušných položek.
Katalogové číslo
Katalogové číslo nebo evidenční číslo nemusí být přímo číslo, může obsahovat libovolné znaky. Pokud je to opravdu číslo, Nový záznam ihned vytvoří záznam s katalogovým číslem o jedničku vyšším. Kopie záznamu zkopíruje i katalogové číslo beze změny. Katalogová čísla nemusí být jedinečná a mohou se kdykoliv přepsat. Pořadí záznamů nezávisí na sekvenci katalogových čísel.

Pokud se vytvoří nový záznam za záznamem, jehož katalogové číslo obsahuje nenumerické znaky, nové katalogové číslo se nezmění ani nezvýší. Ale do pole za číslem se zapíše tzv. klíč - tj. vnitřní jedinečné číslo nového záznamu. Tento údaj můžete kdykoliv smazat či přepsat. Je vložen z toho důvodu, že automatické pojmenovávání souborů obrázků vytváří jméno souboru z katalogového čísla v kombinaci státu, údaje před katalogovým číslem a údaje za katalogovým číslem. Tak je zajištěno, že jména automaticky vytvářených souborů nebudou stejná.
Ještě jednou zdůrazňuji: katalogová (evidenční) čísla nemusí bát jedinečná a můžete je libovolně přepisovat. Nejsou to unikátní klíče, jak se používají v databázových systémech.

Přehled skupiny tlačítek pod seznamem sbírky:

1 - Změna OK (F3) - potvrzení provedených změn v záznamu. Po každé změně písmo seznamu zešedne a nelze bez potvrzení přejít na další záznam (kromě tlačítek posunu o jeden záznam vpřed či vzad, která potvrzují změnu automaticky. Až do potvrzení změny lze tlačítkem Storno změn obnovit původní obsah záznamu.

2 - červená šipka nahoru - posun záznamu o jednu pozici výše;
3 - červená šipka dolů - posun záznamu o jednu pozici níže;
4 - černá šipka nahoru - přechod na první záznam sbírky
5 - uložení obrázku ze schránky do horního obrázku (při stisknuté klávese Ctrl do dolního obrázku)
6 - vytvoření informativního obrázku s textem a katal. číslem záznamu - pro přehledné zobrazení chybějícího obrázku;
7 - P+ uchování pozice aktuálního záznamu;
8 - PR přechod na pozici uchovanou stiskem P+ (pokud procházíte seznamem a chcete se vrátit zpět na původní pozici)
9 - vrátí původní obrázek před vložením ze schránky (pro případ nesprávného vložení ze schránky);
10 - v textu Téma změní velká písmena na malá (při přenášení názvů z Internetu bývají texty často zapsány velkými písmeny, proto tento převod);
11 - x (vedle "m") vynuluje ve všech záznamech položku "chci ks"

11 - x (vedle "zaškrtnutí") vynuluje ve všech záznamech příznak "Pamatuj"

13 - ("zaškrtnutí") vyznačí ve všech záznamech příznak "Pamatuj"
14 - zaškrtnutím políčka vyznačí pro nastavený záznam příznak "Pamatuj"

Pozn.: Z celé sbírky lze provést v případě potřeby výběr záznamů s příznakem "Pamatuj" - tak lze jednoduše vytvořit např. seznam položek, které chcete koupit nebo nabídnout k prodeji.