FILATELOP (2) - Pomocný panel

5. března 2010 v 0:22 | Ing. Oldřich Oplatek |  Filatelie

POMOCNÝ PANEL

Pomocný panel programu FILATELOP je v pravém dolním rohu hlavní obrazovky.


Pomocný panel má následující záložky:

- Obrázky (definice horního a dolního obrázku);
- Info (datum změny záznamu, hlavní klíč, pomocné klíče, zadání Specializace, Další obrázky, Odkazy);
- Prezentace (start Prezentace a definice prezentace);
- Internet (odkazy na internetové stránky);
- angl./něm. (překlad do angličtiny a němčiny, český popis).

Pokud záložky Info, Prezentace a Internet obsahují neprázdné položky, zobrazuje se před jejich názvem černá tečka:
ZÁLOŽKA OBRÁZKY

Na následujících obrázcích jsou horní a dolní obrázek a jim odpovídající údaje v záložce Obrázky.
Dolní obrázek je výřezem horního obrázku. Originál byl naskenován v rozlišení 800 dpi, takže program mohl určit i rozměry výřezu (obrys), pokud nebylo změněno rozlišení tj. výřez nebyl zvětšen nebo zmenšen.
Vedle jmen obrázků jsou uvedeny rozměry v bodech.

Význam tlačítek:

změna nebo vložení obrázku ze souboru na disku


vložení obrázku z dodaného katalogu


úprava obrázku v grafickém editoru


dopočítání chybějícího rozměru v mm


zkopírování rozměrů obrysu do dolního nebo horního obrázkusmazání obrázku


ZÁLOŽKA INFO


Záložka Info obsahuje následující informace:
- Datum poslední změny cenových údajů;
- Datum poslední změny počtu kusů (mám, chci, prodám);
- Datum poslední změny celého záznamu (datum použití tlačítka Ulož);
- Hlavní klíč (unikátní číslo přidělené záznamu);
- Pomocné klíče, do kterých lze uložit libovolné texty pro následné výběry záznamů se stejným klíčem - pomocné klíče jsou čtyři o jsou označeny písmeny A, B, C a D;
- Tlačítko Specializace (pro informace o deskových vadách apod.);
- Tlačítko Další obrázky (pro připojení dalších obrázků se vztahem k danému záznamu);
- Tlačítko Odkazy (pro odkazy na obrázky, které jsou společné pro více záznamů).

Popisy funkce tlačítek Specializace, Další obrázky a Odkazy budou uvedeny v samostatných kapitolách.

ZÁLOŽKA PREZENTACE


Záložka Prezentace slouží pro vytvoření prezentační obrazovky se skrolujícím obsahem.
Prezentace je doplňkem pro účast na výstavách nebo burzách, kde velké detaily známek zaujmou řadu návštěvníků. Prezentaci doplňuje zvukový doprovod z nahrávek ve formátu WAV a MP3 uložených přímo v adresáři programu Flatelop. Tyto nahrávky není třeba nijak zadávat, lze je vkládat nebo mazat přímo v adresáři programu. V čase prezentace se spuštěné nahrávky postupně střídají.

Pro prezentaci byl vytvořen jednoduchý příkazový jazyk, jehož přímé používání je nepohodlné a nepraktické a nakonec ho ručně nevkládá ani sám autor, proto k němu není žádný podrobný popis.
Pro praktické použití slouží na panelu poslední tlačítko vpravo Vytvořit z popisu. Toto tlačítko vytvoří a vypíše posloupnost příkazů, které zobrazí v prezentaci nejprve menší náhled z horního obrázku, pod kterým se vypíše katalogové číslo a téma, případně i popis, pokud je uveden v textovém okně Popis hlavní obrazovky. Potom se zobrazí velký náhled horního obrázku přes celou obrazovku, pokud to poměr stran obrázku dovolí.

Význam tlačítek:

Start! - spustí prezentaci;

Neměnit - vloží na první řádek příkaz <NOOP, který nedovolí pro dříve upravenou prezentaci stisknout tlačítko Vytvořit z popisu, aby nedošlo omylem ke zrušení dřívějších úprav prezentace, řádky v editoru Prezentace lze měnit libovolně kdykoliv;

Vložit obrázek - vloží na konec prezentace libovolný obrázek vybraný z disku;

Vl. dolní (vložit dolní) - vloží na konec prezentace dolní obrázek včetně popisu, který můžete zadat v zobrazeném okně;

Vytvořit z popisu - vytvoří prezentaci kombinací zobrazení horního malého obrázku a velkého obrázku; pod menším náhledem je vypsáno katalogové číslo a téma (námět), případně i popis, pokud je uveden v textovém okně Popis Hlavní obrazovky.

Náhled prezentace bez skrolování si můžete prohlédnout volbou záložky Prezentace v Hlavním okně nahoře asi uprostřed.

Výsledný sled příkazů prezentace může vypadat např. takto:


<GENERATORBEGIN
<M,1,1
<CENTER
<A,112
<ITOP,dr0397-disp.jpg,290,342
<F,Verdana,16,1,0,00FFFF
<M,100,100
DR 397 Freimarken: Köpfe berühmter Deutscher - Albrecht Dürer
<LEFT
<M,120,120
<CENTER
<V,170
 
<M,1,1
<ITOP,dr0397-disp.jpg,993,1172
<GENERATOREND
<M,5,5
<CENTER
<ITOP,dr0397det-disp.jpg,418,342
<V,-10
<TEXTPOD
Detail známky s portrétem Albrechta Dürera
 
<TEXTPODEND
 

Několik poznámek k příkazovému jazyku prezentace:

- příkazy jsou jednořádkové se značkou "menší než", tj. < v první pozici a neukončují se žádným znakem;
- prázdný řádek se vždy v prezentaci vypisuje
- automaticky vygenerovaný text je obklopený značkami <GENERATORBEGIN a <GENERATOREND
- okraje v bodech zleva a zprava definuje <M,bodyzleva,body zprava - např. <M,5,5
- Absolutní začátek prezentace shora definuje příkaz <A,bodyshora - např. <A,112
- výstup zleva definuje příkaz <LEFT
- centrovaný výstup definuje příkaz <CENTER
- relativní svislé odsazení vůči poslednímu výstupu (mezeru) definuje příkaz <V, body - např. <V,170 - odsazení může být i záporné
-zadání textu pod obrázkem se zapisuje mezi příkazy <TEXTPOD a <TEXTPODEND
-zobrazení obrázku shora a velikost <ITOP,jméno,šířka,výška - (výška může být vynechána)
-písmo se definuje příkazem <F,jméno,výška,bold,italic,barva
kde: výška je v bodech, bold= 0 nebo 1, italic= 0 nebo 1, barva šestnáctkově BGR (bez blue-green-red bez #)
např. <F,Arial,20,1,0,0000FF - písmo Arial, výška=20 bodů, tučně,rovně, červeně,
tj. blue=00, green=00, red=FF;

Znovu upozorňuji, že tyto příkazy není třeba znát, pro běžnou prezentaci stačí sled příkazů vytvořený tlačítkem Vytvořit z popisu.

Automatická prezentace se skrolováním spuštěná tlačítkem Start! se může kdykoliv přerušit stiskem klávesy Escape (Esc) nebo volbou záložky Katalog v hlavním okně.

Protože obraz Prezentace skroluje, nelze zde uvést ukázku, tak uvádíme alespoň náhledy fází okna prezentace:

ZÁLOŽKA INTERNET

Záložka Internet umožňuje ukládání internetových odkazů (URL) k danému záznamu.
Každý řádek obsahuje název odkazu, datum vytvoření a internetovou adresu. Jednotlivé položky na řádku jsou odděleny svislou čarou.
Seznam odkazů se upravuje tlačítky:
- Odstranit - odstraní nastavený odkaz;
- Vložit - vloží nový odkaz s ručním vyplněním všech údajů;
- Vložit ze schránky - text ve schránce vloží jako internetovou adresu (kontrola správnosti
odkazu se neprovádí)
- Na Internet - spustí internetový prohlížeč s adresou uvedenou v záznamu (stejný účinek má i dvojklik myší na řádku seznamu odkazů);
- Opravit - zobrazí formulář pro opravu údajů nastaveného odkazu.

Po stisku tlačítek Vložit, Vložit ze schránky a Opravit se zobrazí následující formulář pro úpravy údajů odkazu:

Před stiskem tlačítka Vložit ze schránky vložte v prohlížeči do schránky zobrazenou adresu odkazu. Adresa odkazu se vloží do názvu adresy i do Internetové adresy. Před potvrzením O.K. můžete oba údaje opravit nebo doplnit.
Odkaz se vloží na konec seznamu odkazů. Žádné třídění odkazů se neprovádí.

Souhrn všech odkazů v celé sbírce si můžete zobrazit v záložce Sbírky stiskem tlačítka Aktualizovat odkazy ze sbírky.

ZÁLOŽKA angl./něm.

Záložka angl./něm. uchovává překlad do angličtiny a němčiny, příp. do libovolných jazyků.
Angličtina i němčina mají pole Téma a pod ním Popis.
Vedle polí Téma v obou jazycích je vždy tlačítko "m". Toto tlačítko převede text v poli Téma na malá písmena - to je výhodné při kopírování textů z Internetu, kde bývají často texty zapsány pouze velkými písmeny.

Poslední pole Popis je uvedeno ještě navíc pro češtinu. Je to prakticky redundandtní informace. Zde si můžete uchovávat libovolné poznámky. Autor tento program využívá pro výstup nabídky na Internet a toto pole je výhradně použito pro výstup popisu známek na Internet s modifikovaným obsahem určeným uživatelům z Internetu. Šikmá šipka nad popisem pro češtinu kopíruje text z pole Popis v hlavním okně.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Certicky Certicky | E-mail | Web | 15. listopadu 2011 v 19:10 | Reagovat

Docela jsem o tom četl a souhlasím s tebou....

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama